Dependence of the potentiometric response of PEDOT(PSS) on the solubility product of silver salts

Jay Pee Oña, Zekra Mousavi, Tomasz Sokalski, Ivo Leito, Johan Bobacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dependence of the potentiometric response of PEDOT(PSS) on the solubility product of silver salts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Medicine and Dentistry