Dependence of the potentiometric response of PEDOT(PSS) on the solubility product of silver salts

Jay Pee Oña, Zekra Mousavi, Tomasz Sokalski, Ivo Leito, Johan Bobacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dependence of the potentiometric response of PEDOT(PSS) on the solubility product of silver salts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar