Deoxygenation of palmitic and stearic acid over supported Pd catalysts: Effect of metal dispersion

Irina Simakova, Olga Simakova, Päivi Mäki-Arvela, Andrey Simakov, Miguel Estrada, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

186 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deoxygenation of palmitic and stearic acid over supported Pd catalysts: Effect of metal dispersion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar