DEM study of the porosity distribution of pellet sandpile formed by ternary size particles

Han Wei, Yao Ge, Meng Li, Ying Li, Henrik Saxén, Zhijun He, Yaowei Yu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”DEM study of the porosity distribution of pellet sandpile formed by ternary size particles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap