Delocalized polarons in self-assembled poly(3-hexyl thiophene) nanocrystals

R. Österbacka*, C. P. An, X. M. Jiang, Z. V. Vardeny

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

39 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Delocalized polarons in self-assembled poly(3-hexyl thiophene) nanocrystals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar