Deliberative Walks: citizen participation in local-level planning processes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deliberative Walks: citizen participation in local-level planning processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap