Deliberative Mini-publics Facilitating Voter Knowledge and Judgement: Experience from a Finnish Local Referendum

Henrik Serup Christensen, Maija Setälä, Mikko Leino, Kim Strandberg, Maria Bäck, Maija Jäske

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Deliberative Mini-publics Facilitating Voter Knowledge and Judgement: Experience from a Finnish Local Referendum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap