Deliberative Mini-Publics: Core Design Features

Nicole Curato*, David Farrell, Brigitte Geißel, Kimmo Grönlund, Patricia Mockler, Jean-Benoit Pilet, Alan Renwick, Jonathan Rose, Maija Setälä, Jane Suiter

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBokVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deliberative Mini-Publics: Core Design Features”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap