Delayed Hardening and Reactivation of Binder Calcite, Common Problems in Radiocarbon Dating of Lime Mortars

Alf Lindroos*, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Irka Hajdas, Jesper Olsen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Delayed Hardening and Reactivation of Binder Calcite, Common Problems in Radiocarbon Dating of Lime Mortars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap