DeepBacs for multi-task bacterial image analysis using open-source deep learning approaches

Christoph Spahn, Estibaliz Gómez-de-Mariscal, Romain F Laine, Pedro M Pereira, Lucas von Chamier, Mia Conduit, Mariana G Pinho, Guillaume Jacquemet, Séamus Holden, Mike Heilemann, Ricardo Henriques

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”DeepBacs for multi-task bacterial image analysis using open-source deep learning approaches”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Computer Science