Decreased susceptibility to eccentric injury in muscles lacking cytokeratin 8

RM Lovering, AM O'Neil, MR Stone, Diana Toivola, MB Omary, De Deyne PG, RJ Bloch

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2004

Citera det här