Decomposition of ozone on Ag/SiO2 catalyst for abatement of waste gases emissions

A. Naydenov*, P. Konova, Pen. Nikolov, F. Klingstedt, N. Kumar, D. Kovacheva, P. Stefanov, R. Stoyanova, D. Mehandjiev

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

63 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Decomposition of ozone on Ag/SiO<sub>2</sub> catalyst for abatement of waste gases emissions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar