Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation

Mahlet Z. Tamirat, Kari J. Kurppa, Klaus Elenius, Mark S. Johnson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap