Decarboxylation of fatty acids over Pd supported on mesoporous carbon

Irina Simakova, Olga Simakova, Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

99 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Fatty acid decarboxylation was studied in a semibatch reactor over 1 wt.% Pd/C (Sibunit) using five different fatty acids, C17-C20 and C22, as feeds. The same decarboxylation rates were obtained for pure fatty acids, whereas extensive catalyst poisoning and/or sintering and coking occurred with low purity fatty acids as reactants. One reason for catalyst poisoning using behenic acid (C22) as a feedstock was its high phosphorus content. The decarboxylation rate of fatty acids decreased also with increasing fatty acid to metal ratio.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)28-31
Antal sidor4
TidskriftCatalysis Today
Volym150
Utgåva1-2
DOI
StatusPublicerad - 26 feb 2010
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Decarboxylation of fatty acids over Pd supported on mesoporous carbon”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här