Deactivation in liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde over alumosilicate-supported ruthenium and platinum catalysts

J. Hájek*, N. Kumar, V. Nieminen, P. Mäki-Arvela, T. Salmi, D. Yu Murzin, L. Červený

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deactivation in liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde over alumosilicate-supported ruthenium and platinum catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar