Data-driven optimization of peer-to-peer lending portfolios based on the expected value framework

Ajay Byanjankar*, Jozsef Mezei, Markku Heikkilä

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  6 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Data-driven optimization of peer-to-peer lending portfolios based on the expected value framework”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Economics, Econometrics and Finance

  Computer Science