Cyclization of citronellal over zeolites and mesoporous materials for production of isopulegol

Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Ville Nieminen, Rainer Sjöholm, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

84 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cyclization of citronellal over zeolites and mesoporous materials for production of isopulegol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi