Cultural perspectives on the Body and Functional Variation: What do bodies do to us and what do we do with our bodies?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cultural perspectives on the Body and Functional Variation: What do bodies do to us and what do we do with our bodies?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap