Cu-H-MCM-41, H-MCM-41 and Na-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalysts for isomerization of 1-butene to isobutene

Narendra Kumar*, Ville Nieminen, Lars Eric Lindfors, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin, Ensio Laine, Teemu Heikkilä

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cu-H-MCM-41, H-MCM-41 and Na-MCM-41 mesoporous molecular sieve catalysts for isomerization of 1-butene to isobutene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar