Crystal phase-dependent nanophotonic resonances in InAs nanowire arrays

Nicklas Anttu*, Sebastian Lehmann, Kristian Storm, Kimberly A. Dick, Lars Samuelson, Phillip M. Wu, Mats-Erik Pistol

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Crystal phase-dependent nanophotonic resonances in InAs nanowire arrays”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemical Engineering

Material Science