Cross-cultural adaptation and validation of the Italian Aachener Aphasie Bedside Test (I-AABT), a tool for Aphasia assessment in the acute phase.

Rossella Muo, Simona Raimondo*, Francesca Martufi, Nicoletta Cavagna, Marta Bassi, Antonio Schindler

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Cross-cultural adaptation and validation of the Italian Aachener Aphasie Bedside Test (I-AABT), a tool for Aphasia assessment in the acute phase.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap