Creating value through product-service-software systems in institutionalized ecosystems – The case of autonomous ships

Anastasia Tsvetkova*, Magnus Hellström, Henrik Ringbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Creating value through product-service-software systems in institutionalized ecosystems – The case of autonomous ships”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Computer Science