COVID-19: Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden

Rebecca Baxter*, Wossenseged Birhane Jemberie*, Xia Li, Mahwish Naseer, Mascha Pauelsen, Jaques Shebehe, Emilia Wilhelmina Elisabeth Viklund, Xin Xia, Linn Elena Zulka, Andrea Badache

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”COVID-19: Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap