Coupling of light into nanowire arrays and subsequent absorption

N. Anttu*, H. Q. Xu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

78 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coupling of light into nanowire arrays and subsequent absorption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi