CO2 mineralization - Bridge between storage and utilization of CO2

Hans Geerlings, Ron Zevenhoven

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    40 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”CO<sub>2</sub> mineralization - Bridge between storage and utilization of CO<sub>2</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Kemiska föreningar

    Ingenjörs- och materialvetenskap