CO2 fixation using magnesium silicate minerals. Part 2: Energy efficiency and integration with iron-and steelmaking

Inês Romão, Experience Nduagu, Johan Fagerlund, Licínio M. Gando-Ferreira, Ron Zevenhoven*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  47 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”CO2 fixation using magnesium silicate minerals. Part 2: Energy efficiency and integration with iron-and steelmaking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Earth and Planetary Sciences

  Engineering

  Chemical Engineering

  Material Science