CO2 fixation using magnesium silicate minerals Part 1: Process description and performance

Johan Fagerlund*, Experience Nduagu, Inês Romaoãc, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CO2 fixation using magnesium silicate minerals Part 1: Process description and performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemical Engineering

Chemistry

Material Science