Corrosion behavior of MgO–C ladle refractory by molten slag

Qing Zhao, Xiang Zheng*, Chengjun Liu, Maofa Jiang, Henrik Saxén, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Corrosion behavior of MgO–C ladle refractory by molten slag”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap