Coordination-Dependent Kinetics in the Catalysis of Gold Nanoclusters

Forrest H. Kaatz*, Dmitry Yu Murzin, Adhemar Bultheel

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coordination-Dependent Kinetics in the Catalysis of Gold Nanoclusters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar