Control of the morphology of lipid layers by substrate surface chemistry

Niko Granqvist*, Marjo Yliperttula, Salla Välimäki, Petri Pulkkinen, Heikki Tenhu, Tapani Viitala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Control of the morphology of lipid layers by substrate surface chemistry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology