Control of Fe valence state and magnetoresistance by means of T=Ta and W substitution in Sr2Fe(Mo1-xTx)O6

J. Lindén, T. Yamamoto, J. Nakamura, H. Yamauchi, M. Karppinen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Control of Fe valence state and magnetoresistance by means of T=Ta and W substitution in Sr<sub>2</sub>Fe(Mo<sub>1-x</sub>T<sub>x</sub>)O<sub>6</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi