Contrasting digital twin vision of manufacturing with the industrial reality

Jyrki Savolainen*, Mikkel Stein Knudsen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Contrasting digital twin vision of manufacturing with the industrial reality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Arts and Humanities