Continuous hydrogenation of monomeric sugars and binary sugar mixtures on a ruthenium catalyst supported by carbon-coated open-cell aluminum foam

Ali Najarnezhadmashhadi, Kari Eränen, Simon Engblom, Atte Aho, Dmitry Murzin, Tapio Salmi*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continuous hydrogenation of monomeric sugars and binary sugar mixtures on a ruthenium catalyst supported by carbon-coated open-cell aluminum foam”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar