Continuous hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione under transient and steady-state conditions: Regioselectivity, enantioselectivity and catalyst deactivation

E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, A. Kalantar Neyestanaki, T. Salmi, D. Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Continuous hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione under transient and steady-state conditions: Regioselectivity, enantioselectivity and catalyst deactivation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar