Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien

Heidi Höglund, Anna Nordenstam, Dag Skarstein, Ria Heilä-Ylikallio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Pajtim Statovcis Min katt Jugoslavien är en av de mest uppmärksammade debutromanerna i Finland under 2010-talet. Dess mångtydighet, särskilt vad gäller symboliska och metaforiska tolkningsmöjligheter, har förundrat och fascinerat läsare både i Norden och internationellt. Romanens komplexitet gör den intressant såväl litterärt som litteraturdidaktiskt sett. Inom den nordiska litteraturdidaktiska forskningen har det de senaste åren vuxit ett intresse för att studera litteraturarbete med komplexa, litterära texter. Med utgångpunkt i begreppen kunskapsfält (Aase, 2005) och uafgørlighed (Johansen, 2018) utforskar och diskuterar vi i artikeln vilka litteraturdidaktiska överväganden en grupp gymnasielärare gör i samtal om romanen när deras avsikt är att använda
romanen i litteraturundervisningen. Det empiriska materialet består av inspelade samtal mellan fyra finlandssvenska gymnasielärare. Analysen visar hur lärarnas litteraturdidaktiska överväganden utmynnar i en rad olika infallsvinklar på romanen, allt från att kontextualisera till att spegla, vidga och estetisera den litterära texten.
Översatt titelContextualizing, mirroring, widening and aestheticizing: Upper secondary teachers’ approaches to Pajtim Statovci’s novel My Cat Yugoslavia
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)74–90
TidskriftNordic Journal of Literacy Research
Volym6
Utgåva2
DOI
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • litteraturundervisning
  • litteraturdidaktik
  • komplexa texter
  • uavgørlighed

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här