Consumerism as a moral attitude: Defining consumerism through the works of Pope Francis, Cornel West, and William T. Cavanaugh

Fredrik Portin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
125 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumerism as a moral attitude: Defining consumerism through the works of Pope Francis, Cornel West, and William T. Cavanaugh”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities