Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger

Thomas Karv*, Kim Backström, Kim Strandberg

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  1 Citeringar (Scopus)
  13 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Psychology