Connection between modeled blackbody radiation and dipole emission in large-area nanostructures

Nicklas Anttu*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Connection between modeled blackbody radiation and dipole emission in large-area nanostructures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Engineering

Material Science

Neuroscience