Conjugation of linoleic acid over a hydrogen pre-activated heterogeneous catalyst

Andreas Bernas, Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Ensio Laine, Bjarne Holmbom, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conjugation of linoleic acid over a hydrogen pre-activated heterogeneous catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Food Science