Computational Modeling of Metallurgical Furnaces

Alexandra E. Anderson*, Fiseha Tesfaye, Iloeje Chukwunwike O., Stuart Nicol

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sökresultat