Computational analysis of the role of mechanosensitive Notch signaling in arterial adaptation to hypertension

Jordy G M van Asten, Tommaso Ristori, David R Nolan, Caitríona Lally, Frank P T Baaijens, Cecilia M Sahlgren, Sandra Loerakker*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat