Comprehending socio-relational factors of mental wellbeing in the oldest old within Nordic and Mediterranean countries

Chiara Castelletti, Natalia Martín-María, Johanna Creswell-Smith, Anna Forsman, Johanna Nordmyr, Marian Ådnanes, Valeria Donisi, Francesco Amaddeo, Marta Miret, Elvira Lara*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comprehending socio-relational factors of mental wellbeing in the oldest old within Nordic and Mediterranean countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Social Sciences