Compound processing in Finnish L2 speakers

Rosa Salmela*, Minna Lehtonen, Raymond Bertram

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragPosterPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Compound processing in Finnish L2 speakers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Neuroscience

Medicine and Dentistry