Comparison of the catalytic properties of A1-ZSM-22 and Fe-ZSM-22 in the skeletal isomerization of 1-butene

R. Byggningsbacka*, N. Kumar, L. E. Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of the catalytic properties of A1-ZSM-22 and Fe-ZSM-22 in the skeletal isomerization of 1-butene”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap