Comparison of polyvinylbenzene and polyolefin supported sulphonic acid catalysts in the esterification of acetic acid

Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi*, Mats Sundell, Kenneth Ekman, Robert Peltonen, Juha Lehtonen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

63 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of polyvinylbenzene and polyolefin supported sulphonic acid catalysts in the esterification of acetic acid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap