Comparison of 2beta-carbomethoxy-3beta-(4-[18F]fluorophenyl)tropane and N-(3-[18F]fluoropropyl)-2beta-carbomethoxy-3beta-(4-fluorophenyl)nortropane, tracers for imaging dopamine transporter in rat

Päivi Marjamäki, Merja Haaparanta, Sarita Forsback, Veronica Fagerholm, Olli Eskola, Tove Grönroos, Teija Koivula, Olof Solin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of 2beta-carbomethoxy-3beta-(4-[18F]fluorophenyl)tropane and N-(3-[18F]fluoropropyl)-2beta-carbomethoxy-3beta-(4-fluorophenyl)nortropane, tracers for imaging dopamine transporter in rat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry