Comparative hydrolysis analysis of cellulose samples and aspects of its application in conservation science

Manuel Becker, Kyujin Ahn, Markus Bacher, Chunlin Xu, Anna Sundberg, Stefan Willför, Thomas Rosenau, Antje Potthast*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparative hydrolysis analysis of cellulose samples and aspects of its application in conservation science”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science