Comparative genomic analyses of flavobacterium psychrophilum isolates reveals new putative genetic determinants of virulence traits

Daniel Castillo, Valentina L. Donati, Jóhanna Jørgensen, Krister Sundell, Inger Dalsgaard, Lone Madsen, Tom Wiklund, Mathias Middelboe*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparative genomic analyses of flavobacterium psychrophilum isolates reveals new putative genetic determinants of virulence traits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Agricultural and Biological Sciences