Community-driven social innovation and quadruple helix coordination in rural development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten: Case study of the LEADER group, Aktion Österbotten

Kenneth Nordberg, Mariussen Åge, Virkkala Seija

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Community-driven social innovation and quadruple helix coordination in rural development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten: Case study of the LEADER group, Aktion Österbotten”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap