Combustion of polymeric materials

M. Elomaa*, L. Sarvaranta, E. Mikkola, R. Kallonen, A. Zitting, C. A.P. Zevenhoven, M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combustion of polymeric materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar